ManuREsource-conferentie

Hasselt
tot

De position paper van ManuREsource 2017 gaf aan dat niettegenstaande het groot belang Europees toegedicht  aan nutriëntrecuperatie uit mest er nog steeds belangrijke knelpunten zijn inzake een economisch en ecologisch verantwoorde nutriënt- en koolstofterugwinning. 

Resterende uitdagingen in de transitie van mestbeheer

Met de publicatie van de vernieuwde Meststoffen-verordening en de lancering van de SAFEMANURE studie (2019) lijkt er meer schot in de zaak te komen. Tijdens ManuREsouce 2019 worden de resterende uitdagingen in de transitie van het mestbeheer tegen het licht gehouden. De op ManuREsource verwachte stakeholders zijn de diverse bij mestbeheer en valorisatie betrokken onderzoekers, beleidsmakers, leefmilieu- en gewasspecialisten, veevoederindustrie, (minerale) meststoffenindustrie en agrofood concerns.

Programma en inschrijving ManuREsource-conferentie 2019

Het programma vind je hier.Tijdens het congres (27-28/11) én de excursie-dag (29/11) zit je ook op de eerste rij om de projecten rond circulaire economie te leren kennen, waaronder dat van Biogas Bree (UNIR-project) op 27/11 en 29/11 en van Arbio (NPirriK-project) op 28/11 en 29/11. Vlaco is betrokken bij beide Vlaanderen Circulair projecten en staat mee in voor de toelichtingen. 
 

Manuresource

Contactinfo

Inschrijven kan via deze pagina